Tinea sp. z o.o. to:
T-Tradycja, I-Innowacyjność, N-Nauka, E-Edukacja, A-Administrowanie

Dlaczego warto z nami współpracować

PROFESJONALIZM

Wychodzimy z założenia, że "nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie, trzeba być właściwą osobą na właściwym miejscu we właściwym czasie". My właśnie takimi osobami jesteśmy.

WSZYSTKO NA CZAS

Przez lata pracy przy tworzeniu i koordynowaniu projektów, nasza praca stała się naszą pasją. Swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe budowaliśmy poprzez współpracę z różnymi instytucjami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi.

ZAANGAŻOWANIE

Nasze zaagażowanie, indywidualizm w podejściu i obsłudze klienta, fachowe doradztwo i ciągła gotowość do pomocy zaaowocowało dużym zaufaniem naszych klientów wobec nas.

NIE MA SŁOWA NIEMOŻLIWE

Jesteśmy właściwymi osobami na odpowiednim miejscu. Funkcjonujemy na rynku dotacji unijnych od samego początku czyli już od funduszy przedakcesyjnych i zdobyliśmy ogromne doświadczenie na polu pozyskiwania funduszy europejskich.

Niektóre z naszych zrealizowanych projektów


Działanie 1.3 SPO RZL

„Szkolenie szansą dla osób bezrobotnych w powiecie wałbrzyskim". Wartość projektu – 61.340 zł – projekt sierowany był do 30 bezrobotnych i dotyczył zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Działanie 2.4 ZPORR

„Nowy zawód – nowe życie". Wartość projektu – 977.357 zł – projekt zakładał realizację szkoleń i uruchomienie punktu doradczego działającego w zakresie doradztwa i informacji zawodowej dla pracowników przemysłu i sektorów objętych programami restrukturyzacyjnymi.

Działanie 2.1 ZPORR

„Szkolenia okiem na Europę". Wartość projektu 804.326 zł – celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pielegniarek, położnych i lekarzy w zakrsie obsługi komputera, języków obcych oraz zagadnień dotyczących umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wsparciem w ramach projektu objęto 120 osób..

Działanie 9.1 UM WD

„Maluch na złoto". Wartość projektu na 230.000 zł – Celem projetu było zmieniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w środowisku rodzin zagrożonych marginalizacją ze Złotoryji poprzez zorganizwoanie 1 dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat.

Są to tylko przykładowe realizacje projektów z różnych działań i priorytetów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zrealizowanych przez nas projektach kliknij "Czytaj więcej".

Czytaj więcej »